ژورنال مد CADENA اسپانیا

شرکت کدنا که از بزرگترین طراحان پارچه جهان میباشد هرفصل ژورنال مدهای لباس خود را در اختیار علاقمندان این امر قرار میدهد. در اینجا هم آخرین شماره ها که ۲ شماره فصل پاییز زمستان-۲۰۱۲ ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲-۲۰۱۳ میباشد برای شما عزیزان لینک شده است. امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

ضمنا اغلب طرحهای ژورنالها موجود و یا قابل سفارش میباشد.

cadena2011-2012

#cadena 20112-2013#